Okolice Katedry.

a3k709

Wrocek nocą znowu..Katedra podczas wojny została prawie zburzona. Turystom się zdaje, że oglądają prastare mury i prastare kamienie. W rzeczywistości podczas obudowy w katedrę wmurowano także elemnty wystroju z innych zburzonych kościołów.Valid HTML 4.01 Transitional